Play it (via 212 VIP Launch & CH L’eau by Carolina Herrera)

Source: ten8tyfour.co.uk