Rio de Janeiro (photo by moshi moshi jonas)

Rio de Janeiro (photo by moshi moshi jonas)

Source: Flickr / jonas_romo