Mei Xiang, the female Giant Panda at Smithsonian’s National Zoological Park in Washington D.C. Photos by Dan Dan the Binary Man.

Mei Xiang, the female Giant Panda at Smithsonian’s National Zoological Park in Washington D.C. Photos by Dan Dan the Binary Man.

reblogged from giantpandaphotos