Antonina Vasylchenko, nyfw backstage Carolina Herrera.

Antonina Vasylchenko, nyfw backstage Carolina Herrera.