She Hulk II by HiOutsider-Studio

Source: hioutsider-studio.deviantart.com